Exempel på kemikalieförteckning

5812

Mall för kemikalieförteckning

R-koder. S-koder. Ämne. Andel (%). Årsförbrukning.

  1. Olivia omsorg vaxholm
  2. Exec mba
  3. Parm etikett
  4. Akupressur gegen allergien
  5. Rekvirering arbetsförmedlingen
  6. Office 365 stockholm stad
  7. Peter gustafsson bonde söker fru
  8. Delar dag med dag

Du kan också läsa vår dataskyddspolicy för mer information om hur vi hanterar personuppgifter. Krav på kemikalieförteckning finns i 7 § i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Förordningen gäller den som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11–14 kap. i miljöbalken. Skriv namn på produkt och leverantör. Det är valfritt att ta med leve-rantör.

Tillstånds- och anmälningspliktig - Jordbruksverket

Produktnamn Tillverkare Användningsområde Årsförbrukning Farliga egenskaper/märkning * Säkerhetsdatablad finns? *Här anges hur produkten är klassad och märkt; exempelvis Giftig, Hälsoskadlig, Skadlig, Miljöfarlig eller Extremt brandfarlig eller annat Varför ska du upprätta en kemikalieförteckning? Det är ett lagkrav att ha kunskap om de kemikalier som hanteras; För att säkerställa att det finns en överensstämmelse mellan kemikalieförteckningen och faktisk förekomst; För att underlätta arbetet med att riskbedöma kemikalierna; För att ha en grund för substitutionsbedömning Genom att fylla i en kemikalieförteckning får du kunskap om de kemikalier som används i verksamheten. Du får även en överblick över hur farliga de är och hur de påverkar människors hälsa och miljön.

Kemikalieforteckning

Kemikaliehantering i Landskronas skolor

Syftet med en kemikalieförteckning är att man ska kunna hålla ordning och reda på sina kemiska produkter och veta vilka faror och risker som hantering och lagerhållning kan innebära, och därmed kunna vidta åtgärder för att all hantering ska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Kemikalieförteckning - förslag på lista KRC har tagit fram ett förslag på förteckning över omkring 300 kemikalier som innehåller de kolumner som är obligatoriska enligt AV:s föreskrifter.

Kemikalieförteckning – mall. Datum. Produktnamn. Tillverkare. Användningsområde.
Egen design regskylt

Temat för nätverksträffen är ” Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad”.

kemikalieförteckning.
Elisabeth björklund rättvik

Kemikalieforteckning transporten
psykiatri nordväst solna
muscle spasm in neck
flyttgubben uddevalla
dyraste svenska filmen

Miljöledningssystem ISO 14001 och EMAS Område

Kemikalieförteckning Alla kemikalier som används i verksamheten ska redovisas i en kemikalieförteckning.

Miljökontoret

1B, Acute Tox. 4, Flam.

Faroangivelse - hälso- och miljöfarlighet: T.ex. H351- Misstänks kunna orsaka cancer vid hudkontakt. Se avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet. Signalord och  Kemikalieförteckning. Dokumentnummer: M4. Sidan. Datum: Produkt. Namn.