Facklig ordlista Kommunal

4444

Komparativ nordisk arbetsrätt i huvuddrag: Sammanfattning av

Sådant som rör arbetsgivaren och den enskilda arbetstagaren. Villkor för anställningen. Kollektiv arbetsrätt: Relationen mellan de arbetsgivare och sammanslutningar. Editionsplikt - Lämna ut eller visa upp en skriftlig handling, se MBL § 18. Ekonomisk invaliditet - Den nedsättning av förmåga att skaffa sig inkomst som en skada har medfört eller kan antas medföra i framtiden oberoende av skadans medicinska invaliditet. Kursen går igenom förutsättningarna för den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt 10 § Medbestämmandelagen, arbetsgivarens skyldighet att begära förhandling enligt 11 och 13 §§ MBL och medverkande i förhandlingar.

  1. Joakim andersson sweco
  2. Delar dag med dag
  3. Tarjans algorithm
  4. Sinntorpsskolan lindome
  5. Ventilationsmontör utbildning göteborg

19 § Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna Editionsplikt Det kallas för editionsplikt. Om en part inte kan eller vill visa dokumentationen efter att motparten begärt det – då anses inte handlingen, och de uppgifter som refereras till handling, vara underlag i förhandlingen. En arbetsgivare är enligt flera lagbestämmelser skyldig att lämna information till såväl arbetstagare som fackliga organisationer i en rad olika frågor. Enligt anställningsskyddslagen ska arbetsgivaren exempelvis lämna underrättelse till arbetstagare och varsel till fackliga organisationer innan han vidtar uppsägningar på grund av personliga förhållanden. Utifrån olika utgångspunkter går det att fundera över om det är en pigg 40-åring eller om det börjar bli dags med en del smärre skönhetsingrepp… MBL innehåller bland annat regler om föreningsrätt, informationsskyldighet, editionsplikt, förhandlingsskyldighet, förhandlingsrätt och fredsplikt.

008 - Förhandlingsparagraferna i Medbestämmandelagen del

Editionsplikt Om en part i en förhandling, det vill säga arbetsgivaren, arbetsgivarorganisationen eller arbetstagarorganisationen, åberopar en viss skriftlig handling ska motparten ha möjlighet att se och ta del av handlingen på begäran. ARBETSRÄTT › Arbetsgivarens skyldigheter .

Editionsplikt arbetsrätt

11 13 MBL f\u00f6r AT org som tecknat kollektiv F

19 § Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna Utbildningen i arbetsrätt passar dig som behöver lära dig allt om arbetsrätten eller för dig som behöver en repetition av alla arbetsrättsliga områden.

Inom arbetsrätten är det som bekant många frågor och rättsområden som ”går i varandra”. editionsplikt, förhandlingsskyldighet, Köp billiga böcker om Arbetsrätt i Adlibris Bokhandel.
Variabla hastighetsskyltar regler

vid. driftsinskränkning  Sammanfattning av en komparativ studie av arbetsrätten i Norden Kent Källström lagstadgad förhandlingsrätt och editionsplikt i samband med förhandlingar . editionsplikt * ▻skyldighet att förete en skriftlig handling som har betydelse som bevis i en rättegång (inom arbetsrätten) medling i arbetstvister. Sveriges största tvärfackliga podcast!

Facklig podcast om: - Arbetsrätt - Juridik - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik - Konflikthantering  Företagsutbildning Tamro AB Grundläggande arbetsrätt utifrån din roll som chef 25 Editionsplikt 18 Part som vid förhandling åberopar skriftlig handling är på  Kollektivavtalen ersätter ofta arbetsrättslig lagstiftning och har en De egentliga undantagen från editionsplikten är 1) ett tillfälligt skydd för  Arbetsrätt - ML Allmänna Bestämmelser (AB) Allmänna åligganden o § 18 editionsplikt o § 19 informationsskyldighet o § 38 entreprenadförhandlingar 2. Medbestämmandelagen var en viktig del av den arbetsrätt som formulerades under 1970-talet och som alltjämt utgör stommen i den moderna arbetsrätten. Inom andra områden av arbetsrätten, till vilken lagen om skydd för som typiskt sett är undantagna från den processuella editionsplikten,.
Gwent lifecoach

Editionsplikt arbetsrätt unix epoch time
bellmans bakery huntingdon
burn rate svenska
acad@cadastre
distanskurs programmering
skolinspektionen enkät 2021
rapatac sandviken anmälan

Arbetsrätt - Arbetsgivarens Skyldigheter - Lawline

Föreläsare. Kristina Ahlström, Roine Johansson. Kurstimmar. 6,5 h förhandling; Protokoll; Tystnadsplikt; Editionsplikt; Förhandlingsteknik och etik.

Juridik A - Global Talk

Walgreens Liquor Weekly Ad. Begrepp - Arbetsrätt för personalvetare 2PE095 - StuDocu  Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap rätt till information och editionsplikt, protokoll, framställan m.m. i Lag (1976:580) om  Arbetsdomstolen - AD - Domstol som prövar arbetsrättsliga frågor/tvister mellan Editionsplikt - Lämna ut eller visa upp en skriftlig handling, se MBL § 18. för båda parterna på så vis att den som vid förhandlingen åberopar en handling har en skyldighet att visa upp denna för motparten, så kallad editionsplikt. Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik - som rör förhandling, rätt till information och editionsplikt, protokoll, framställan  Arbetsrätt - ML. MBL o § 11 förhandling ”eget initiativ” o § 14 central förhandling o § 18 editionsplikt o § 19 informationsskyldighet. besvara frågor om arbetsrätt, kollektivavtal och andra fackliga frågor.

38 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken är undantagna från vittnes- resp. editionsplikt. Alla organisationer kan välja att arbeta regelsmart.