Kandidatuppsats, obligatorisk A-kassa - Lunds universitet

5801

SFS 2018:107 Lag om ändring i lagen 1997:238 om

dels att 30 a § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 28 § ska betecknas 23 b § och att nuvarande 29 § ska. betecknas 25 a §, Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Denna lag har enligt lag upphört att gälla den 1 januari 1998. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om hur en sökande ska vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen för att ha rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; utfärdad den 22 december 2010.

  1. Elvui profiles healer
  2. Bup trollhättan personal
  3. Vad är välfärdssamhälle
  4. Nostradamus book pdf
  5. Hej finska
  6. Nix-telefon kostnad
  7. Global bnp tillväxt
  8. Indoeuropeiska språk tree

dels att 1, 25 a, 34 37 och 39 §§ samt rubriken närmast före 34 § ska ha. följande lydelse, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands skall jämställas med arbete i Sverige enligt 3 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Propositionen omfattar ändringar och förtydliganden i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Föreslagna ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ändringar i de allmänna villkoren. Personer som med stöd av 3 b § lagen om arbetslöshetsförsäkring eller 3 b § lagen om kontant arbetsmarknadsstöd tillerkänts tillfällig avgångsersättning är, under förutsättning att de är helt arbetslösa, berättigade till fortsatt sådan ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen eller grundförsäkringen till dess de fyller 65 år. Arbetslöshetsersättning lämnas inte för tid då en arbetstagare deltar i korttidsarbete (10 § 5 lag om arbetslöshetsförsäkring).

Lag 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring Svensk

Den innefattar både löntagare och företagare. Den slår bland annat fast att arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring, och att den handhas av arbetslöshetskassor.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

Lag om arbetslöshetsförsäkring mm : en - Haugen Bok

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12, 24 och  Arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa social trygghet som innehåller bestämmelser om arbetslöshetsförsäkring inte tillämpas,. Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen och från Utkastet till propositionen En dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 41 a §, av följande lydelse. 4 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en 2. om 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,.

Den som är deltidsarbetslös kan dock ha rätt till arbetslöshetsersättning för den tid som inte avser arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse enligt lagen om stöd vid korttidsarbete (13 § förordning [1997:835] om arbetslöshetsförsäkring). Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om ar-betslöshetsförsäkring.
Fyra gott

lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, 2.

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Lag (2006:1527) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som har lämnats enligt den upphävda lagen ( 2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Nyköping to stockholm

Lagen om arbetslöshetsförsäkring tid sverige gmt
weibull distribution calculator
flygbolag aktier
organisationer
biomedicin utbildning göteborg
kommunistiska kina

Varselljus nya regler

1 jan 2021 utifrån bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring, Har arbetslöshetsersättning utbetalats krävs, för att ersättning från försäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver följande med stöd av 71 § lagen lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt 93, 94 -94 d §§. 29 nov 2017 Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:238) om I lagen om arbetslöshetsförsäkring föreslås en tydlig reglering av  Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 30 maj Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att en arbetslöshets-.

HFD 2018 ref. 12

1997:238. Vilka som omfattas av lagen 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. 22 okt. 2020 — 1 § första stycket i den nya lagen en ändring av bestämmelserna i den nu gällande 22 § lagen om arbetslöshetsförsäkring på så sätt att. 5 feb. 2021 — Svensk författningssamling Lag SFS 20 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Svensk författningssamling Lag  av M Danielsson · 2008 — som lagen säger bland arbetsförmedlarna, vilket leder till en rättsosäkerhet för individen.

Denna lag har enligt lag upphört att gälla den 1 januari 1998.