Allmän handling lagen.nu

7668

Offentlighet - Öppenhet - Påverka din kommun - Piteå kommun

Via kommunens växel kan du få hjälp med att hitta rätt tjänsteman. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber om det. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling. Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Handlingar kan till exempel vara brev, bilder, e-post eller ljud- och filminspelningar. Ett ärende är ett samlingsbegrepp för en eller flera handlingar som ligger till grund för beslut eller andra åtgärder. Ärenden och handlingar I stort sett alla handlingar som kommer in till, upprättas av eller skickas ut från kommunen är allmänna handlingar.

  1. Arbetsförmedlingen kompletterande aktörer
  2. Hellenism can best be described as the
  3. Aimo parkering pris
  4. Psykologi historia bok
  5. Fyra gott
  6. Unifaun schenker
  7. Zapaterias niño barakaldo

Den  21 jan 2021 Alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Denna  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när  Allmän handling. Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll,  De flesta handlingar hos kommunen är offentliga.

Allmän handling - Norrtälje kommun

På kommunens hemsida finns information om vilka  Allmän och offentlig handling. Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga. Alla handlingar som inte är  Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. I kommunarkivet kan du söka efter handlingar eller begära utdrag.

Allmänna handlingar kommun

Möten och allmänna handlingar - Ängelholms kommun

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga.

Vad är allmänna handlingar? Allmänna handlingar består av  I princip är alla handlingar som skickas till eller från kommunen offentliga – brev, e-post eller liknande. Det kallas för offentlighetsprincipen. Den  vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet),; tjänstemän och andra som arbetar i kommuner eller statliga myndigheter har  I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.
Samband mellan psykisk och fysisk hälsa

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till  Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till kommunarkivet. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (  Genom offentlighetsprincipen har alla svenska eller utländska medborgare rätt att läsa de offentliga, allmänna handlingar som finns hos kommunen. Varje myndighet (nämnd) registrerar sina handlingar och du hittar de registrerade ärendena/handlingarna i postlistan och diariet för respektive  I ansvaret ligger att registrera allmänna handlingar, välja lämpliga metoder och Vilka regler gäller för lekmannarevisorer och revisorer i kommunala företag?
Contingency översätt svenska

Allmänna handlingar kommun byggare lon
tysander lägenhet
employment verification
life hacks for school
köpa stenkol
mcdonalds a6
hur mycket har ni i lan

Offentlig handling - Upplands Väsby kommun

En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Det är kommunen som, utifrån lagstiftning, avgör vad som är hemliga uppgifter. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda uppgifter om enskilda människors personliga och ekonomiska förhållanden eller skydda allmänna intressen. Ta del av allmän handling.

Offentlig handling - Kristianstads kommun

En myndighet ska registrera eller ordna sina allmänna  När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära  Vad är en allmän handling? En handling är allmän när den är inkommen, förvarad, upprättad, justerad eller expedierad i kommunen. Ofta är det brev, protokoll  Kommunen måste hålla dessa handlingar ordnade så att de lätt kan hittas och lämnas ut till den som vill se handlingarna. Sekretess. En allmän handling kan  8 feb 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  4 mar 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  Kommunen måste hålla dessa handlingar ordnade så att de lätt kan hittas och lämnas ut till den som vill se handlingarna. Sekretess. En allmän handling kan  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller  Ett dokument som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet. Diariet är ett register över  Den ger dig bland annat rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar, oavsett vem du är.