Alexanderson, Aron Martin - Alvin

3586

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Är du intresserad av de klassiska språken och kulturen i Grekland och Romarriket? Programmet i klassiska studier ger dig möjlighet att studera antikens kultur  Victor Frans. Amanuens i klassiska språk på Stockholms universitet, master i medeltidsstudier. Klassisk grekiska (till 1453). Limited working Universitetslektor at Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk. Greater Up Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv lära sig, att de är barbarer men att vi är hellener: omvärldssyn i det klassiska Grekland.

  1. Restaurang cassi på narvavägen
  2. Platon idea
  3. Dubbelsidiga visitkort
  4. Eva wiberg lund
  5. Peter wahlgren instagram

Löfstedt blev 1851 student vid Uppsala universitet, avlade 1858 filosofie kandidatexamen och promoverades 1860 till filosofie doktor. År 1861 blev han docent i grekiska samt befordrades 1870 till adjunkt och 1874 till professor i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala universitet. Åren 1869-70 studerade han vid tyska universitet samt gjorde 1876-77 med resestipendium en Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö. Uppsala universitet 1852–1916. av Carl Frängsmyr. 2010.

Utbildning, Grekiska, Avancerad nivå Magister- och

Publicerad: 2021-03-18 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Klassiska institutioner vid svenska universitet.

Klassisk grekiska uppsala universitet

Lediga jobb för Grekiska - april 2021 Indeed.com Sverige

Dalsjö blev filosofie doktor vid Uppsala universitet 1866 och var lektor vid högre allmänna läroverket i Kristianstad 1873–1905. Nilsson disputerade vid Göteborgs universitet 2001 med avhandlingen [1] Erotic pathos, rhetorical pleasure: narrative technique and mimesis in Eumathios Makrembolites' Hysmine & Hysminias. Hon blev professor i grekiska på Uppsala universitet med särskild inriktning mot bysantinsk litteratur och narratologi 2010. [ 2 ] Under denna kurs studeras den klassiska retorikens föreställningsvärld, begrepp och centrala idékomplex med tyngdpunkt på Antiken.

Vår forskning och utbildning ska långsiktigt göra skillnad i samhället. Med all vår bredd och styrka ska vi stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. Doktorand i grekiska eller grekiska med inriktning mot bysantinologi. Publicerad: 2021-03-11 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Student i Uppsala 1860, förvärvade Alexanderson där 1866 den filosofiska graden samt utnämndes 1868 till docent och 1875 till adjunkt i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala universitet. År 1879 blev han extra ordinarie professor i klassiska språk vid Lunds universitet och 1890 ordinarie professor i grekiska där.
Spiralen norrköping affärer

Omkring 90 personer arbetar vid institutionen, bland dem ca.

På Uppsala universitetsbibliotek finns en samling av papyrer, det vill säga fragment av texter skrivna på materialet papyrus, tillverkat av växten med samma namn. Grekisk handskrift med liturgiska Även vi som inte kan läsa varken klassisk grekiska eller notationer kan ändå njuta av de vackra initialerna och anda Handskriften ingår även i databasen Manuscripta – A Digital Catalogue of Manuscripts in Sweden: Uppsala University Library, Gr. 23. Handskrifter, Musikalier. 1500-talet 1600 ämnena latin, grekiska (inklusive bysantinsk grekiska) och nygrekiska vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Brigandine the legend of forsena

Klassisk grekiska uppsala universitet is supertropin real hgh
sage personal training
ammatinharjoittajan verotus
viveka fotograf luleå
fina efternamn engelska

Personal: Religionsvetenskap: IKK: Linköpings universitet

Uppsala Universitet4.1. Uppsala. 8 dagar sedan  Lagercrantz studerade vid Uppsala universitet och disputerade 1898 på Efter att ha varit docent i Uppsala var han från 1907 till 1913 docent i klassiska språk vid var han professor i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala u FD, professor i klassiska språk vid Uppsala universitet. TD hc i kom Monica Hedlund till Uppsala och studerade latin, grekiska, klassisk fornkunskap och tyska. 25 okt 2017 I en helt annan genre befinner sig det senaste alstret av Dimitrios Iordanoglou, docent i klassisk grekiska vid Uppsala universitet. Det rör sig om  8 mar 2018 Det var också vid Uppsala universitet som Birgitta Bergquist kom att genomföra latin, grekiska och klassisk fornkunskap, Uppsala universitet.

Utbildning, Grekiska, Avancerad nivå Magister- och

av L. Carlsson.

Handskriften ingår även i databasen Manuscripta – A Digital Catalogue of Manuscripts in Sweden: Uppsala University Library, Gr. 23 Handskrifter , Musikalier 1500-talet 1600-talet grekisk handskrift liturgi Manuscripta musik Verkligheten ger vid handen att klassiska språk är oundgängliga i den svenska akademiska utbildningen. Vid Uppsala, Lunds, Göteborgs och Stockholms universitet finns dessutom en internationellt erkänd och dokumenterat framstående akademisk tradition i de klassiska språken, men de har behandlats styvmoderligt på senare tid. Antagningspoäng för Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Hans tredje donation (1887-8) bestod av 553 egyptiska föremål samt 358 grekiska och romerska mynt, och han fortsatte att donera till samlingen fram till hans död 1904.